Kolbjørn Gåsvær er død

Meldinga om Kolbjørn Gåsvær sin bortgang 30. juni har skapt stor sorg i Duun-miljøa. Gåsvær har vore ei sentral og sterk røyst i arbeidet med formidling av Olav Duun si dikting.

Gjennom si lærargjerning var han med på sette diktaren på timeplanen. Han skreiv i lokalaviser, hovudstadsaviser og laga eigne hefte om Olav Duun og hans dikting. Gåsvær var i 40 år med på å arrangere Duun-stemner i Namdalen.

Han var og kjent som samfunnsdebattant, målmann, venstremann, skribent og bygdehistoriker. 

Kolbjørn Gåsvær vart 86 år gamal.