Aktuelt

Onsdag, 20 mars 2013

Erling Sørli, som er aktiv i Duun-miljøet i Holmestrand, har skrevet dette referatet fra doktordisputasen 16.11.2012. Teksten har også stått i avisen Jarlsberg 29.11.2012.

Grethe Fatima Syed disputerte fredag 16. november for doktorgraden om Olav Duuns diktning ved Universitetet i Bergen: Olav Duun: Kjærlighetens og dødens dikter.

Mange tenker på Duun som en dyster og tunglest forfatter. Han har fått ord på seg for å være en alvorsmann, en tilbaketrukket vismann. Grethe Syed kaller han heller «kjærlighetens og dødens dikter».  «Duun er verkeleg ekstrem», sier hun i et intervju med Dag og Tid 16.11.2012.

Onsdag, 27 februar 2013

At musiker Erlend Aastad Viken og bandet hans, Soup, har kome med ei cd-utgiving inspirert av Olav Duun, er gamalt nytt i Nord-Trøndelag, men like fullt aktuelt.

Onsdag, 13 februar 2013

Fram til 25.februar kan du sjå vandreutstillinga "Diktarens litterære liv" på Steinkjer bibliotek. Utstillinga handlar om Olav Duun og nokre av dei forfattarane han hadde kontakt med. Utstillinga er laga av Nynorsk kultursentrum.

På nettstaden til Ivar Aasen-tunet ligg utstillinga presentert i bilete. Følg denne linken for ei god og kortfatta innføring i Duun sitt diktarliv. 

Fredag, 08 februar 2013

Nord-Trøndelag teater har utvikla framsyninga «Tale på Trænet», eit tilbod til bibliotek og andre lokale arrangørar i høve Språkåret 2013. Dette er ein teatermonolog frå Olav Duuns ”Medmenneske”-trilogi.

Torsdag, 27 september 2012

 Olav Duun-stiftinga i Namdalen hadde lesehelg 22. og 23. september på Jøa. Boka vi las var ”Hilderøya”, som kom ut for akkurat 100 år sidan.

Mandag, 28 januar 2013

Grethe Fatima Syéd disputerte fredag 16. november 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Nådeløs omsorg. Kjærlighet, selvmord, kunst og overskridelse i Olav Duuns fiksjonsverden».

Fredag, 06 juli 2012

Meldinga om Kolbjørn Gåsvær sin bortgang 30. juni har skapt stor sorg i Duun-miljøa. Gåsvær har vore ei sentral og sterk røyst i arbeidet med formidling av Olav Duun si dikting.

Gjennom si lærargjerning var han med på sette diktaren på timeplanen. Han skreiv i lokalaviser, hovudstadsaviser og laga eigne hefte om Olav Duun og hans dikting. Gåsvær var i 40 år med på å arrangere Duun-stemner i Namdalen.

Han var og kjent som samfunnsdebattant, målmann, venstremann, skribent og bygdehistoriker. 

Kolbjørn Gåsvær vart 86 år gamal.

 

Torsdag, 28 juni 2012

Eit triveleg Olav Duun-stemne vart avvikla i Holmestrand 16. juni. Vel 40 personar var til stades i år. Professor Ole Martin Høystad haldt eit interessant foredrag om Olav Duun sitt livssyn med utgangspunkt i Odin-skikkelsen i Juvikfolket. Arild Sundt sang og spelte gitar. Torgeir Strøm bragte med ei helsing frå Olav Duun-stiftinga i Namdalen. Folk koste seg også med kaffe og vaflar i den flotte hagen utafor Duun-huset i Holmestrand.

Vi har fått eit referat frå arrangementet frå Vidar Langestrand, Jarlsberg avis.

Fleire bilete frå arrangementet:

 

Mandag, 18 juni 2012

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek, Fosnes kommune og Olav Duun-stiftinga i Namdalen inviterer media og Duun-interesserte til åpning og presentasjon av den nye heimesida www.olavduun.no i kommunestyresalen på Jøa torsdag 21.juni kl. 12.30 (ferje kl. 12.00).

Program:
Åpning av heimesida ved ordførar Bjørg Tingstad.

•Skodespelar Hildegunn Eggen les frå Olav Duun sine bøker.

•Prosjektansvarleg Mette Vaag presenterer www.olavduun.no•

JØBL sangerknaben underheld med song og spel.

•Traktering.

Det er gratis adgang på arrangementet. For at vi skal ha litt oversikt over matbestillinga, oppmodar vi deg til å melde deg på til torgeir.strom@fosnes.kommune.no. Hjarteleg velkommen!

Kontakt: Torgeir Strøm, arrangementsansvarleg – tlf. 415 62 531

Olav Duun-stiftinga ønskjer også velkommen til sommaråpning av Olav Duuns barndomsheim!

Onsdag, 25 januar 2012

Tirsdag 31.01 og onsdag 01.02 vert det arrangert eit seminar for dei aktive miljøa rundt forfattarane Magnhild Haalke (foto), Kristofer Uppdal og Olav Duun.

Det er kulturavdelinga i Nord-Trøndelag fylkeskommune som har teke initiativ til seminaret. Tanken er å samle miljøa for å diskutere om desse forfattarane sine verk og liv kan gi grunnlag for stadutvikling og såkalla litterær turisme i Nord-Trøndelag.

Ikkje berre avdøde forfattarar og forfattarskapnader vil vere tema på seminaret. Også Torvald Sund, som har skapt både romanar og dramatikk med utgangspunkt i ulike miljø, stader og hendingar i Trøndelag, vil delta.

Det same gjeld representantar frå Trøndelag forskning og utvikling, som i fleire år har forska på samanhengar mellom kultur, tilhørigheit og stadutvikling.

Mittnordenkommitten driv eit større samarbeid mellom dei midtre regionane i Finland, Sverige og Noreg, både på kultur, næring og miljøproblematikk. I 2011 vart forstudien "Litterä ra hållplatser i Mittnorden" gjennomført for å kartlegge nettopp kva for ressursar som fins i kvar enkelt region når det gjeld utvikling på dette området.
Nord-Trøndelag har fleire gode forfattarar, men mange har ikkje like sterk lokal tilknytning. For å vere aktuell i samband med Litterära hållplatser, må ein helst ha ein stad sterkt knytt til sin eigen biografi eller som motiv eller tematikk i verka sine. Derfor er nettopp miljø og/eller ressurspersonar rundt Haalke, Duun, Uppdal og Sund inviterte i første omgang.